Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Voor het seizoen 2018/2019 zijn tot nu toe 43 gevallen van IAZinfluenza-achtig ziektebeeld bij SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen-verpleeghuisbewoners gemeld. In week 6 én in week 7 is er een uitbraak in een verpleeghuis gemeld, waarbij respectievelijk negen en vier bewoners met IAZ gemeld werden.

* Alle trendlijnen zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.

Meer informatie over SNIV.

Andere informatiebronnen