Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Er zijn op dit moment zeer weinig verpleeghuisbewoners met griepachtige klachten.
In het seizoen 2018/2019 zijn tot nu toe acht SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen-verpleeghuisbewoner gemeld met griepachtige klachten.

Thumbnail

* Alle trendlijnen zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.

Meer informatie over SNIV.

Andere informatiebronnen