Op 10 oktober 2018 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen over de griep. De winter van 2017-2018 kenmerkte zich door een langdurige en zware griepepidemie, waarbij ongeveer 900.000 mensen ziek zijn geworden en naar schatting 9.500 mensen meer zijn overleden dan normaal.

Begin september heeft het RIVM een Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)) bijeen geroepen voor het opstellen van een advies voor vaccinaties en surveillance van complicaties van griep.
Het OMT-advies is voorgelegd aan het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO). Staatssecretaris Blokhuis deelt de adviezen van de deskundigen en bestuurders die deelnamen aan het OMT en BAO en neemt daarbij de volgende maatregelen:

  • Er zal meer aandacht komen voor de griepvaccinatie tijdens de jaarlijkse griepcampagne.
  • In het eerste kwartaal van 2019 wordt onderzocht of het wenselijk en mogelijk is om de griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel verplicht te stellen of dat er andere maatregelen zijn die de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel zullen doen stijgen.
  • De monitoring van de vaccinatiegraad onder risicogroepen door het Nivel blijft.
  • Het RIVM heeft opdracht gekregen om het quadrivalente vaccin (vaccin dat bescherming geeft tegen 4 typen griepvirus) aan te bieden aan alle doelgroepen binnen het Nationale Programma Grieppreventie. Het is de bedoeling dat het nieuwe vaccin beschikbaar is vanaf de griepvaccinatiecampagne in het seizoen 2019-2020.
  • Om een beter inzicht te krijgen in het vóórkomen en de ziektelast van verschillende verwekkers van griepachtige verschijnselen en longontsteking  wordt meer ziekenhuizen gevraagd om deel te nemen aan de zogenaamde 'real-time’ surveillance in ziekenhuizen.