Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Er zijn op dit moment zeer weinig verpleeghuisbewoners met griepachtige klachten.
In het seizoen 2018/2019 zijn tot nu toe drie SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen-verpleeghuisbewoner gemeld met griepachtige klachten.

Thumbnail

* Alle trendlijnen zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.

In de week van 19 tot en met 25 november 2018 (week 47) werd er door de SNIV verpleeghuizen geen monster afgenomen bij een patiënt met een acute luchtweginfectie.

Meer informatie over SNIV.

Andere informatiebronnen