De griepvaccinatiegraad van doelgroepen in Nederland is één van de hoogste wereldwijd en de hoogste in Europa.

In een survey op verzoek van de ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) (VENICE Vaccine European New Integrated Collaboration Effort (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort)) varieerde in  de acht griepseizoenen tussen 2007/2008 en 2014/2015 de vaccinatiegraad van ouderen in 26 Europese landen tussen 1,1% en 76, 3% en van medische risicogroepen in 9 landen tussen 24,9% en 71,8%, waarbij het Verenigd Koninkrijk steeds het hoogste scoorde. Nederland heeft in enkele griepseizoenen wel als enige land naast het Verenigd Koninkrijk de gewenste vaccinatiegraad van 75% in de doelgroep ouderen behaald.

Seasonal influenza vaccination in Europe

De WHO World Health Organization (World Health Organization ) heeft in 2003 een resolutie aangenomen die lidstaten oproept om de griepvaccinatiegraad van doelgroepen (ouderen en personen met een medische indicatie) te verhogen met als doel een vaccinatiegraad van 75% bij ouderen in 2010. Het Europese parlement heeft dit doel in 2005 onderschreven. Eind 2009 hebben de Europese lidstaten een Raadsaanbeveling inzake de vaccinatie tegen seizoensgriep aangenomen. Daarin geven lidstaten zichzelf een aansporing om de vaccinatiegraad in alle doelgroepen te meten, en te analyseren waarom bepaalde mensen niet gevaccineerd willen worden. Voorts wordt ervoor gepleit het onderwijs, de opleiding en de informatie-uitwisseling inzake seizoensgriep en vaccinatie te bevorderen. Vaccinatie- en preventiebeleid blijven de verantwoordelijkheid van de lidstaten.