In 2016 was de vaccinatiegraad onder de algemene bevolking 18,4%. Bij de doelgroep voor vaccinatie, zoals gedefinieerd door het NHGNederlands Huisartsen Genootschap, was deze 53,5%.

De hoogste vaccinatiegraad (72,5%) werd gevonden onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (29,3%). Bij de medische indicatiegroepen was de vaccinatiegraad het hoogst in de populatie met diabetes (65,2%) en het laagst onder mensen met verminderde weerstand (47,4%).

Van de totale studiepopulatie waren 118.530 mensen (18,4%) gevaccineerd door de huisarts. In de doelgroep met een indicatie voor vaccinatie was de vaccinatiegraad 53,5%. De vaccinatiegraad in de doelgroep varieerde aanzienlijk tussen huisartsenpraktijken, van 27,2% tot 68,8%.
In de groep van 60 jaar en ouder was de vaccinatiegraad 57,5%. In de groep 60-64 jarigen was de vaccinatiegraad lager (38,6%) dan in de groep 65-plussers (64,1%). In beide groepen was de vaccinatiegraad 20 tot 25 procentpunt hoger wanneer mensen naast een leeftijdsindicatie ook een medische indicatie hadden (Figuur 4.2). In de groep van 18 jaar en ouder met een indicatie voor vaccinatie was de vaccinatiegraad 54,4%. In de groep 18-64 jaar met een indicatie voor vaccinatie was de vaccinatiegraad lager (42,8%).

De vaccinatiegraad in de totale studiepopulatie is ten opzichte van 2015 licht gedaald, van 19,3% naar 18,4%. Ook binnen de doelgroep die een indicatie heeft voor vaccinatie daalde de vaccinatiegraad, van 55,9% naar 53,5%. Deze daling is vergelijkbaar met het gemiddelde over de periode 2010-2015.

Meer informatie over de vaccinatiegraad over de afgelopen jaren is te vinden in de monitoringsrapporten van het NIVEL