Het Handboek Tuberculose 2018 is een update van het Handboek Tuberculose 2016. De versie 2016 was een herziening van het Handboek tbc Tuberculose (Tuberculose)-bestrijding Nederland 2008. Sinds de  editie van 2008 is het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 geschreven en verschenen er nieuwe richtlijnen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek van tuberculose, tuberculose en hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus), rifampicineresistente tuberculose, de behandeling van latente tuberculose-infectie en de screening van zeevarenden en van drugsverslaafden, dak- en thuislozen, illegalen en passanten.

Het Handboek 2018 is geactualiseerd met de meest recente epidemiologische cijfers in Nederland, Europa en de wereld. Het Handboek is geschreven voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met tuberculose en tbc-patiënten, zoals medewerkers van afdelingen tbc-bestrijding van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, longartsen, internist/infectiologen, kinderartsen, andere medisch specialisten, artsen en verpleegkundigen van de afdelingen infectieziektebestrijding van GGD’en, en medewerkers van asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen en dak- en thuislozenzorg. In de uitgaves van 2015 - 2018 is gekozen het Handboek ook meer geschikt te maken voor bijvoorbeeld medische studenten en andere medische professionals. De werkinstructies zijn daarom weggelaten en vervangen door hyperlinks naar betreffende documenten.

Het Handboek is gebaseerd op vastgesteld beleid door de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding)) en van andere beroepsverenigingen. Geprobeerd is deze richtlijnen krachtig en compact samen te vatten. Het Handboek Tuberculose 2018 is door de CPT bekrachtigd. Kennis van de evidence base en details van de betreffende richtlijnen blijft nodig voor professionals die patiënten behandelen of interventies in de tbc-bestrijding uitvoeren. Het Handboek kan deze richtlijnen niet vervangen.

In deel I komen de organisatie van de Nederlandse tbc-bestrijding, de wetgeving, de melding en surveillance alsmede de epidemiologie aan de orde. Deel II behandelt de diagnostiek, de behandeling en de begeleiding van tbc-patiënten en van personen met een latente tuberculose-infectie. Deel III bespreekt de bestrijdingsinterventies in de tuberculosebestrijding: BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)-vaccinatie, risicogroepenbeleid, bron- en contactonderzoek, outbreak management en infectiepreventie. Tenslotte wordt er in een Annex aandacht besteed aan de internationale tbc-bestrijding. We verwachten dat de hier bijeengebrachte informatie in een behoefte voorziet.

Reacties en suggesties zijn welkom op het e-mailadres info@kncvtbc.org