Onderzoek naar seoulvirus bij ratten in Nederland

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert in 2018 onderzoek uit naar het voorkomen van seoulvirus bij tamme huisdierratten en voederratten in Nederland. Misschien bent u door ons of uw dierenarts gevraagd om deel te nemen, of heeft u over het onderzoek gehoord en wilt u graag deelnemen. Hier vindt u meer informatie over de aanleiding en opzet van het onderzoek en hoe u deel kunt nemen. 

Aanleiding van het onderzoek

Sinds 2016 zijn er vier patiënten met seoulvirus in Nederland bekend. Deze patiënten hadden allemaal contact gehad met tamme huisdierratten of voederratten. Bij deze ratten is ook seoulvirus gevonden. 

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen of het seoulvirus bij ratten in heel Nederland voorkomt, en of er verschil zit in het voorkomen van seoulvirus tussen de verschillende typen houderijen. Met de resultaten van het onderzoek kan gerichter voorlichting worden gegeven aan bijvoorbeeld ratteneigenaren, verenigingen, dierenartsen en (huis)artsen. 

De opzet van het onderzoek

In 2018 worden zowel tamme huisdierratten als voederratten van verschillende eigenaren verspreid over Nederland onderzocht. Het virus wordt het beste aangetoond in de organen van ratten. Daarom onderzoeken we overleden of geëuthanaseerde ratten. 

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?

Het onderzoek betreft zowel tamme huisdierratten als voederratten. De volgende groepen worden onderscheiden:

  • Eigenaren die op kleine schaal ratten houden, dat wil zeggen minder dan 25 volwassen huisdierratten hebben en/of die minder dan 10 nestjes per jaar fokken.
  • Eigenaren met meer dan 25 volwassen huisdierratten en/of die meer dan 10 nestjes per jaar fokken.
  • (Commerciële) Fokkers van voederratten of huisdierratten voor de verkoop in dierenspeciaalzaken.

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?

Als eigenaren op kleine schaal ratten houden en een volwassen rat (ouder dan een half jaar) in hebben laten slapen bij een deelnemende dierenarts, zouden wij deze graag willen onderzoeken op het voorkomen van seoulvirus. De dierenarts zal de rat naar ons opsturen. Wij verzoeken de eigenaar nog een korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kunt u inleveren bij de dierenarts. 

Eigenaren met meer dan 25 volwassen huisdierratten en/of die meer dan 10 nestjes per jaar fokken, vragen wij minimaal 5 en maximaal 10 overleden of geëuthanaseerde volwassen ratten te verzamelen. Een onderzoekspakket, bestaande uit verzamelmateriaal en vragenlijsten, is te verkrijgen via deelnemende dierenartsen  of via de onderzoekers (aanvragen via rattenonderzoek@rivm.nl.

(Commerciële) Fokkers van voederratten of huisdierratten voor de verkoop in dierenspeciaalzaken vragen wij 10 dode volwassen ratten te verzamelen. De dieren dienen ouder dan een half jaar te zijn en uit verschillende fokbakken en ruimtes verspreid over het bedrijf te komen. Het onderzoekspakket met verzamelmaterialen en een vragenlijst zijn te verkrijgen via  rattenonderzoek@rivm.nl. 

Onderzoek van de ratten 

Meer informatie hoe dieren kunnen worden bewaard en worden ingezonden wordt bij het onderzoekspakket geleverd. De overleden ratten worden bij het RIVM kosteloos onderzocht op de aanwezigheid van het virus en antilichamen tegen het virus. De uitslag van het onderzoek ontvangt u schriftelijk, als u dat wenst.

Vragenlijst

Bij het onderzoek horen verschillende vragenlijsten:

De vragen gaan onder andere over de overleden rat(ten), maar ook over de herkomst, de contacten van de ratten met andere ratten en de mogelijkheden tot uitwisseling van het virus. 

Privacy

Om uw privacy te beschermen, verwerkt het RIVM de onderzoeksgegevens met inachtneming van Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Alleen de betrokken RIVM-onderzoeksmedewerkers hebben toegang tot de originele gegevens. Alle onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt en gerapporteerd. U ontvangt hiervoor ook een toestemmingsformulier en een privacyverklaring met extra uitleg, zodat u zeker weet dat uw privacy gewaarborgd is en hoe dit gebeurt.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitslag van het onderzoek van uw rat(ten) ontvangt u schriftelijk, als u dat wenst. Tevens sturen wij u dan een samenvatting van het rapport als het onderzoek is afgerond. Bij de rapportage van de resultaten van het totale onderzoek worden geen namen van deelnemers gemeld en worden voorzieningen getroffen om de privacy van de deelnemers te beschermen. 
Indien het seoulvirus wordt gevonden, kunt u ons om advies vragen over preventie van besmetting.