Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijzondere diagnostiek uit voor Hepatitis A. U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM.

Meldingsplicht

Hepatitis A is een Groep B2 meldingsplichtige infectieziekte.

Inzend informatie Hepatitis A-virus diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
PCRpolymerase chain reaction
 • feces*, serum*
 • -
 • 7 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • H. Vennema
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2743252
 • L32117
 • -
typering
 • feces*, serum*
 • Sequencing wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. De interpretatie van de resultaten wordt door RIVM-IDS gedaan.
 • 14 d
 • #
 • -