Kernboodschap

Mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers kunnen zich gratis via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) tegen hepatitis B laten vaccineren.

Doelgroep

Deze materialen zijn gericht op alle (communicatie)professionals die de publiekscommunicatie verzorgen in het kader van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen.
Primair zijn deze informatiemiddelen bedoeld voor sociaal verpleegkundigen en artsen van GGD-en en soacentra. Met behulp van de verschillende onderdelen kan voorlichtingsmateriaal voor de risicogroepen worden samengesteld.

Het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen wordt landelijk gecoördineerd door het RIVM in samenwerking met Soa Aids Nederland en GGD Nederland. De regionale coördinatie wordt uitgevoerd door de GGD. Binnen dit vaccinatieprogramma is het mogelijk om risicogroepen (mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen)) en sekswerkers) gratis tegen hepatitis B te laten vaccineren.

Het voorlichtingsmateriaal kuntu op verschillende manieren gebruiken. De basis van de informatie is de folder en een poster. Een deel van het materiaal is al opgemaakt; u hoeft slechts de adresgegevens en het logo van de eigen organisatie toe te voegen. Met het andere materiaal kunt u eenvoudig zelf een eindproduct samenstellen.

Werkgroep


Het materiaal is tot stand gekomen in samenwerking met:

  •     Wim Zuilhof (Soa Aids Nederland)
  •     Thirza Stewart (Soa Aids Nederland)
  •     Laura Rust (GGD Nederland)
  •     Evelien Siedenburg (GGD Amsterdam)
  •     Paul van Beek (RIVM)
  •     Anouk Urbanus (RIVM)

Overige betrokkenen: Professionals van GGD-en en soacentra.

Voorwaarden voor gebruik

Het gebruik van deze producten is alleen toegestaan als een van de onderstaande disclaimers wordt gebruikt. De lange disclaimer heeft de voorkeur.

Disclaimer lang:

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het Ministerie vanVWS de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer kort:

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Reacties zijn welkom!

Het RIVM stelt reacties zeer op prijs. Ook aanvullingen zijn welkom. We willen bijvoorbeeld graag materiaal dat in de regio's is ontwikkeld, landelijk aanbieden. U kunt reacties, aanvullingen of evaluatiegegevens mailen naar hbvprogramma@rivm.nl.

Meer informatie

De website van Soa Aids Nederland: www.soaaids.nl