Op deze pagina vindt u documenten met betrekking tot de organisatie en uitvoering van het programma.

Het programma

  • Samenwerkingsovereenkomst GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) (pdf)
  • Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008 (pdf)

Hivpositieven

  • Richtlijn vaccineren hivpositieven binnen het HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus)-programma (pdf)

Beleidswijziging druggebruikers

Vanaf 1 januari 2012 wordt hepatitis B-vaccinatie van druggebruikers niet langer aangeboden in het kader van het hepatitis B-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Sinds 2002 kregen harddruggebruikers gratis vaccinatie tegen hepatitis B aangeboden vanwege hun verhoogde risico op een infectie met dit virus. Dankzij het vaccinatieprogramma, de vermindering van intraveneus druggebruik en spuitomruilprogramma’s, komt acute hepatitis B onder harddruggebruikers nauwelijks meer voor. Op basis van deze gegevens is besloten om nieuwe druggebruikers vanaf 2012 niet meer als risicogroep voor hepatitis B te beschouwen.De vaccinatie van nieuwe druggebruikers die mogelijk risico lopen wordt individuele zorg.

Druggebruikers die in 2011 of eerder zijn gestart met hun vaccinatieserie, kunnen deze op kosten van het programma in 2012 nog afmaken. De documenten op deze pagina zijn bedoeld voor GGD-medewerkers en kunnen ondersteunen in de afspraken die de GGD met de verslavingszorginstellingen hierover gaan maken.

  • Stand van zaken beleidswijziging druggebruikers 7-6-2011 (pdf)
  • Brief beleidswijziging druggebruikers 26-1-2011 (pdf)
  • Veelgestelde vragen (pdf)
  • Taken GGD na 2012 (definitief) (pdf)
  • Presentatie HBV-vaccinatie bij druggebruikers (pdf)