Wat is de hielprik?

In de eerste week na de geboorte van uw baby worden een paar druppels bloed afgenomen uit de hiel van uw kind. Daarna onderzoekt een laboratoriummedewerker het bloed op een aantal ernstige, zeldzame aangeboren ziektes.

Waarom de hielprik?

Via het hielprik-onderzoek kunnen ernstige ziekten worden ontdekt. De ziekten komen niet vaak voor. Wel is het belangrijk dat deze ziekten snel na de geboorte worden ontdekt.

Schade beperken door snelle ontdekking

Het is belangrijk dat deze ziekten snel na de geboorte worden ontdekt. Daarmee kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind voorkomen of beperkt worden. De meeste ziekten zijn niet te genezen maar wel te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Het is dan ook in het belang van uw kind dat u meedoet aan het onderzoek.

Meedoen aan de hielprik is vrijwillig en gratis

Meedoen aan de hielprik is vrijwillig. Voordat de hielprik wordt uitgevoerd, vragen wij eerst uw toestemming. Meedoen aan de hielprik is gratis.

Uitbreiding van de hielprikscreening 

De komende tijd worden nog meer ziekten toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. Uw kind wordt dan op een aantal extra ziekten gecontroleerd.

De minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloot tot deze uitbreiding in 2015. Dit was op advies van de Gezondheidsraad.

De uitbreiding van de hielprikscreening gebeurt in fases. Wat is de stand van zaken?

Hielprik in een stripverhaal

Screening op immuunziekte SCID

SCIDSevere Combined Immune Deficiency is een ernstige immuunziekte. De pilotscreening op SCID is gestart op 1 april 2018 en loopt tot en met 30 september 2020. Dit betekent dat het hielprikbloed van baby’s in de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland in die periode ook wordt onderzocht op SCID. Dat gebeurt alleen als de ouders daarvoor toestemming geven.