In de eerste week na de geboorte van uw kind worden enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel van uw kind. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal ernstige, zeldzame aangeboren ziektes. Aan de hielprik zijn geen kosten voor u verbonden.

Geboorteaangifte binnen 3 dagen

Doe zo spoedig mogelijk binnen 3 dagen aangifte van de geboorte in het gemeentehuis. Zo weet u zeker dat de hielprik op tijd gebeurt. Na de geboorteaangifte volgt de hielprik vanzelf. U hoeft daar verder niets voor te doen.

Deelname hielprik is vrijwillig en kostenloos

Deelname aan de hielprik is vrijwillig. Voordat de hielprik wordt uitgevoerd, wordt eerst uw toestemming gevraagd. Meedoen aan de hielprik is gratis.

Verwijzing naar een kinderarts

Is de uitslag van de hielprik afwijkend? Dan is het heel belangrijk dat vervolgonderzoek gedaan wordt. Dat wordt gedaan door een kinderarts. Een deel van de kinderen blijkt de ziekte dan niet te hebben. Een ander deel heeft de ziekte wel en moet worden behandeld.

Geen garantie dat uw kind niets mankeert

Een goede uitslag van de hielprik geeft geen garantie dat uw kind niets mankeert. Er is altijd een hele kleine kans dat uw kind een van de ziektes toch heeft.

Is de uitslag van de hielprik goed, maar twijfelt u aan de gezondheid van uw kind? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Uitbreiding van de hielprikscreening 

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   bij haar werk. Op 8 april 2015 heeft de Gezondheidsraad de minister geadviseerd om de hielprikscreening uit te breiden met 14 ziektes, waardoor er in totaal op 31 ziektes gescreend wordt. De minister heeft gezegd dat ze dit advies overneemt en gaat uitvoeren. Maar wat is er allemaal nodig om dit te kunnen doen?

De stand van zaken uitbreiding hielprik