Overzicht van de start en het beëindigen van de landelijke screening op de volgende aandoeningen.

1 september 1974
Start screening op:

 • phenylketonurie

1 januari 1981
Start screening op:

 • congenitale hypothyreoïdie

1 januari 2002
Start screening op:

 • adrenogenitaal syndroom

1 januari 2007
Start screening op:

 • sikkelcelziekte
 • biotinidase deficiëntie
 • galactosemie
 • glutaaracidurie type 1
 • HMGHMG-CoA-lyase-CoACentraal Orgaan opvang asielzoekers-lyase deficiëntie
 • homocystinurie
 • isovaleriaan-acidurie
 • long-chain hydroxyacyl-CoA
 • dehydrogenase deficiëntie
 • maple syrup urine disease
 • medium-chain acyl CoA dehydrogenase deficiëntie
 • 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie
 • multiple CoA carboxylase deficiëntie
 • tyrosinemie type 1
 • very long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie

1 oktober 2010
"On hold" zetten van screening op:

 • homocystinurie

1 mei 2011
Start screening op:

 • cystic fibrosis

1 april 2016
Beeindigen van screening:

 • homocystinurie

1 januari 2017

 • Start screening op ernstige vormen van alfa-thalassemie en bèta-thalassemie. Dit waren eerst nevenbevindingen van de screening op sikkelcelziekte.