De coördinatie van de hielprikscreening is in handen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek. Het CvB heeft in 2006 een Programmacommissie Neonatale hielprikscreening (PNHSProgrammacommissie Neonatale Hielprikscreening) ingesteld, die het CvB rechtstreeks adviseert over de landelijke uitvoering van het programma.

Wie zijn vertegenwoordigd in de commissie?

De PNHSProgrammacommissie Neonatale Hielprikscreening bestaat uit deskundigen die werkzaam zijn in relevante beroepsgroepen en in organisaties met relaties in het veld en gezag binnen hun vakgebied of netwerk.

Adviescommissies NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft adviescommissies ingesteld, die de Programmacommissie adviseren: Adviescommissie AGSadviseur gevaarlijke stoffen/CHCongenitale hypothyreoidie, Adviescommissie Metabole Ziekten (MZmetabole ziekten), Adviescommissie Hemoglobinopathieën (HbPsikkelcelziekte) en Adviescommissie Cystis Fibrosis (CFCystic Fibrosis).

Werkgroepen

Onder de PNHS zijn enkele werkgroepen actief die rapporteren aan de PNHS, rechtstreeks of via de programmacoordinator. De werkgroepen zijn ingesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek op advies van de PNHS na bespreking van opdracht en samenstelling.