Het bloed van de hielprik wordt onderzocht op een aantal zeldzame ziekten. De meeste van deze ziekten zijn erfelijk. Blijkt uit het bloedonderzoek dat een kind een van deze ziekten heeft? Dan betekent dat meestal dat de ouders drager zijn van de ziekte. Bij een volgende zwangerschap hebben zij 25 procent kans op een kind met dezelfde ziekte.

Dragerschap sikkelcel

De uitslag van de hielprik kan zijn dat uw kind niet ziek is, maar wel drager is van sikkelcel. Als blijkt dat uw kind drager is van een ziekte, betekent dit dat minstens één van beide ouders ook drager is.
Dragers hebben de ziekte zelf niet en kunnen de ziekte ook nooit krijgen. Dragerschap kan wel gevolgen hebben voor een eventuele volgende zwangerschap. Uw verloskundige kan u hier meer over vertellen. Voor erfelijkheidsvoorlichting en -advies kunt u verwezen worden naar een afdeling klinische genetica in een academisch ziekenhuis.

Wilt u niet weten of uw kind drager is?

Als uw kind drager is van sikkelcel, ontvangt u hierover bericht van uw huisarts. Wilt u niet weten of uw kind drager is? Vertel dit aan degene die de hielprik uitvoert. Hij of zij zal u vragen een paraaf te zetten op de kaart die wordt ingevuld tijdens de hielprik.

Meer informatie:

Andere informatiebronnen