Na de hielprik onderzoekt een laboratorium het bloed van uw kind. Daaruit kan blijken dat uw kind misschien een ernstige erfelijke ziekte heeft. Maar dat is nog niet zeker. Eerst is een vervolgonderzoek nodig. Pas daarna is duidelijk wat er precies aan de hand is.

Wat houdt het vervolgonderzoek in?

Het vervolgonderzoek gebeurt in een ziekenhuis, meestal een academisch ziekenhuis. Daar heeft u eerst een gesprek met de kinderarts. In het ziekenhuis wordt uw kind onderzocht. Daar hoort u wanneer u de uitslag van het onderzoek krijgt. Het kan zijn dat uw kind even in het ziekenhuis moet blijven.

Heeft uw kind geen van de ziektes waarop is gescreend?

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind geen van de ziektes heeft waarop is gescreend. Ook al leek het hier na de uitslag van de hielprik wel op. Dit kan verwarrend zijn. In het ziekenhuis is uw kind uitgebreid onderzocht. Twijfelt u toch aan de gezondheid van uw kind? Neem dan contact op met uw huisarts.  

Heeft uw kind wel een ziekte?

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind een van de ziektes heeft waarop is gescreend. De kinderarts zal u uitleggen wat de ziekte inhoudt. Ook zal de arts u vertellen hoe de ziekte kan worden behandeld. Uiteraard kunt u uw vragen tijdens dit gesprek aan de arts stellen.

Tips voor in het ziekenhuis:

 • Schrijf uw vragen van tevoren op. Dat kan u helpen om tijdens het gesprek met de kinderarts alle informatie te krijgen die u wilt hebben.
 • Bedenk op welke vragen u in ieder geval een antwoord wilt hebben, zoals:
  - Wat is de diagnose?
  - Welke behandeling is mogelijk? 
  - Wat zijn de vooruitzichten? 
  - Waar moet ik op letten? 
  - Wat kan ik zelf doen? 
 • Vraag om duidelijke uitleg. Het is belangrijk dat u alle informatie goed begrijpt.
 • Twee horen meer dan één. Ga daarom samen met uw partner of neem een ander vertrouwd persoon mee naar het ziekenhuis.
 • Vraag zo nodig om extra uitleg en eventueel om een tolk.  

Meer informatie