In 2020 hadden mensen vooral ernstige hinder van geluidbronnen vlak bij hun woning, zoals wegverkeer, buren en bouw- en sloopactiviteiten. Van rail- en vliegverkeer en verkeer op snelwegen hadden ze juist minder last dan in 2019. Mogelijk dat de COVID-19 maatregelen hierbij een rol hebben gespeeld omdat mensen daardoor meer aan huis waren. Dit blijkt uit het onderzoek Onderzoek  Beleving Woonomgeving 2020 van het RIVM.

Geluidhinder vooral door wegverkeer en buren

In 2020 gaf 12,9% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder aan in de afgelopen 12 maanden ernstige hinder door geluid van wegverkeer te hebben ondervonden. Uitgesplitst naar soort verkeer bleken brommers en motoren de meeste ernstige geluidhinder te veroorzaken. Ook bij de meting in 2019 zorgde wegverkeer voor de meeste ernstige geluidhinder (10, 4%), vooral het geluid van brommers en motoren. 
In 2020 gaf 10,0% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder aan dat zij ernstige hinder door geluid afkomstig van buren ondervonden. Op vragen over slaapverstoring gaven mensen aan dat buren hiervan de belangrijkste oorzaak waren: 7,0 % van de Nederlanders zegt door buren ‘ernstig’ verstoord te zijn in de slaap (in 2019: 5,0 %). Bij geluid van buren gaat het om activiteiten van mensen/dieren rond het huis, spelende kinderen en tuinieren, en motoren. 

Het RIVM heeft dit in 2020 vastgesteld met het Onderzoek Beleving Woonomgeving. Deze periode namen bijna 2.300 inwoners van Nederland van zestien jaar en ouder deel aan dit onderzoek. Dit aantal is ongeveer hetzelfde als de jaren ervoor. Het RIVM en het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek voerden het onderzoek uit. Het RIVM rapporteert de bevindingen die op basis van een vragenlijstonderzoek (Onderzoek Beleving Woonomgeving OBW) zijn verzameld. Dit periodieke onderzoek geeft een landelijk beeld van de hinder en slaapverstoring door geluid, trillingen en geur in Nederland. Uitgebreidere dossiers met cijfers en context over de invloed van geluid, geur, trillingen en andere factoren op de gezondheid van mensen kunt u vinden op de websites van het RIVM: VZinfo.nl en de Atlas Leefomgeving. Naast landelijke cijfers is ook informatie over de geluidhinder door wegverkeer, railverkeer en vliegverkeer in uw gemeente, wijk en buurt beschikbaar op deze websites