Vragen & antwoorden

De lijst met vragen en antwoorden over hitte is hieronder te downloaden. Uit deze lijst kunt u antwoorden halen voor het beantwoorden van publieksvragen. Als u een relevante vraag heeft die nog niet is opgenomen in deze lijst, dan kunt u deze doorsturen naar cGM@rivm.nl o.v.v. 'toolkit Hitte'. Deze vraag kan dan, inclusief antwoord, worden toegevoegd aan de toolkit.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: gezondheidsrisico's van zomerse omstandigheden

Het RIVM heeft met GGD'en, KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut (Koninklijk Meteorologisch Instituut) en TNO de richtlijn 'Gezondheidsrisico's van zomerse omstandigheden ontwikkeld'. GGD-medewerkers kunnen hiermee informatie geven over de gezondheidsrisico's van warm zomerweer en over maatregelen om deze te voorkomen. Het gaat hierbij niet alleen om maatregelen tijdens een aanhoudende periode van extreem warm weer zoals beschreven in het Nationaal Hitteplan. De richtlijn biedt ook maatregelen die voorafgaande aan de zomer genomen kunnen worden als voorbereiding op hitte. De richtlijn is in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) opgesteld

Het Nationaal Hitteplan

Nationaal Hitteplan versie 2015