Vragen & antwoorden

De lijst met vragen en antwoorden over hitte is hieronder te downloaden. Uit deze lijst kunt u antwoorden halen voor het beantwoorden van publieksvragen. Als u een relevante vraag heeft die nog niet is opgenomen in deze lijst, dan kunt u deze doorsturen naar cGM@rivm.nl o.v.v. 'toolkit Hitte'. Deze vraag kan dan, inclusief antwoord, worden toegevoegd aan de toolkit.

Voorbeeldbrieven

De voorbeeldbrieven kunnen gebruikt worden om doelgroepen te attenderen op een aankomende periode van warm weer en hen te wijzen op de risico's hiervan en de maatregelen die ze kunnen nemen om de risico's te beperken. Er is een brief gericht aan zorgverleners, een brief gericht aan zorghuizen en een brief voor algemene doeleinden. De waakzaamheidsbrieven zijn bedoeld om mensen alert te maken op een mogelijke periode van warm weer. De waarschuwingsbrief kondigt een voorspelde periode van hitte aan. Meer informatie over de waakzaamheidsfase en de waarschuwingsfase is te lezen in de tekst van het Nationaal Hitteplan.

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-richtlijn medische milieukunde: Gezondheidsrisico's van zomerse omstandigheden

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met GGD'en, KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut en TNO de richtlijn 'Gezondheidsrisico's van zomerse omstandigheden ontwikkeld'. GGD-medewerkers kunnen hiermee informatie geven over de gezondheidsrisico's van warm zomerweer en over maatregelen om deze te voorkomen. Het gaat hierbij niet alleen om maatregelen tijdens een aanhoudende periode van extreem warm weer zoals beschreven in het Nationaal Hitteplan. De richtlijn biedt ook maatregelen die voorafgaande aan de zomer genomen kunnen worden als voorbereiding op hitte. De richtlijn is in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgesteld

Tekst Nationaal Hitteplan

Nationaal Hitteplan versie 2015