Wanneer in de atmosfeer stikstofdioxiden (van onder meer verkeer) en vluchtige organische verbindingen aanwezig zijn wordt onder invloed van zonlicht ozon gevormd. In Nederland treedt dat vooral op bij zonnig zomerweer met tropische temperaturen en wind uit zuidelijke of oostelijke richting.