Kernboodschap

Veel mensen hebben wel eens te maken met hoofdluis, vooral ouders van kinderen tussen de 3 en 12 jaar, basisscholen en kinderopvangcentra. De kernboodschap is als volgt:

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een speciale kam is de beste remedie.


Het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) wil de publiekscommunicatie over infectieziekten stroomlijnen en ondersteunen. Om die reden bieden deze informatiematerialen eenvoudig te downloaden communicatiemateriaal. Zo kan iedereen gebruik maken van dezelfde, breedgedragen basisinformatie. Met een kleine inspanning zijn tal van communicatiemiddelen op maat samen te stellen.
Het materiaal is zorgvuldig samengesteld op grond van de beschikbare wetenschappelijke inzichten, de wensen van beoogde gebruikers en de behoeften onder het publiek.  Het materiaal is samengesteld met medewerking van een multidisciplinaire werkgroep.

Uitgangspunten

De materialen zijn primair gericht op GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-professionals die werken op het gebied van publiekscommunicatie over hoofdluis: verpleegkundigen, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-artsen, GVO Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding)'ers, communicatiemedewerkers, etc. Naast de primaire doelgroep staat het andere partijen vrij om gebruik te maken van de materialen, bijvoorbeeld huisartsen, apotheken, drogisterijen, etc. Met behulp van de verschillende elementen in deze middelen kan voorlichtingsmateriaal samengesteld worden voor publieksdoelgroepen en intermediairs.
Bij de implementatie is het zinvol om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande samenwerkingsrelaties met intermediairs

Kernboodschap

Veel mensen hebben wel eens te maken met hoofdluis, vooral ouders van kinderen tussen de 3 en 12 jaar, basisscholen en kinderopvangcentra. In de publiekscommunicatie is gekozen voor een kernboodschap die aandacht besteedt aan een uitvoerbaar handelingsperspectief dat in overeenstemming is met het Protocol Hoofdluis van de Landelijke Coördinatie Infectieziekten.  De kernboodschap is als volgt: Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een speciale kam is de beste remedie.

Voorwaarde voor gebruik

Alle producten zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Eén van de onderstaande disclaimers moet echter wel vermeld worden. De lange disclaimer heeft de voorkeur. Bovendien moeten de producten integraal gebruikt worden. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiervoor contact opnemen met toolkits@rivm.nl

Disclaimer lang

'Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met de vakgroep voor Publiekscommunicatie over Infectieziekten, en deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Disclaimer kort

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Tips en suggesties

De communicatie over hoofdluis geeft het beste resultaat als u verbindende elementen opneemt in de verschillende uitingen. Op die manier zorgen ze er niet alleen voor dat u verschillende doelgroepen bereikt, er ontstaat ook herkenning en samenhang: 1+1= 3. De verbindende elementen in deze campagne zijn:

  • De slogan: Luis in je haar? Kammen maar!
  • Het beeld van de logoluis; logoluis in de beeldbank.
  • De Kernboodschap: Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een speciale kam is de beste remedie.
  • Het beeldmateriaal.

Reacties zijn welkom!

Het Centrum Infectieziektebestrijding stelt reacties zeer op prijs. Ook aanvullingen zijn welkom. We willen bijvoorbeeld graag materiaal dat in de regio's ontwikkeld wordt, landelijk aanbieden. U kunt reacties, aanvullingen of evaluatiegegevens versturen naar toolkits@rivm.nl

Meer informatie

  • de GGD in uw regio. Als het adres niet onderaan deze pagina staat, kunt u het vinden via www.ggd.nl
  • de website voor huisartsen: http://nhg.artsennet.nl
  • de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl. U kunt er meer vinden over de geregistreerde antihoofdluismiddelen
  • de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie: www.knmp.nl. U vindt er de zelfzorgstandaard Hoofdluis van apotheken
  • de website van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven: www.drogistensite.nl. Daar vindt u informatie over de hoofdluiscampagne van de drogisten