De factsheet Analyse van ongevallen in de Hout-, Timmer- en Meubelbranche geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen in deze branche. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.