De informatie op deze pagina is gericht op professionals en gaat vooral over anogenitale wratten.

Risico voor zwangere (zelf) bij genitale wratten

Tijdens de zwangerschap kunnen het aantal en/of de grootte van de wratten toenemen. In zeer zeldzame gevallen kunnen invasieve, destructieve, maar niet-metastaserende tumoren ontstaan: de zogenaamde reuzecondylomen of Buschke-Löwenstein-tumoren. Er is geen relatie tussen anogenitale wratten en cervixcarcinomen.

Gevaar voor pasgeborene bij genitale wratten

Perinatale transmissie via het geboortekanaal is zeldzaam, maar mogelijk. Hierdoor kunnen bij het kind larynxpapillomen ontstaan.

Naar de pagina Zwangerschap en infectieziekten


Professionals

Is infectie met HPVhumaan papillomavirus tijdens de zwangerschap te voorkomen?

Dit is mogelijk door contact met laesies of geïnfecteerd materiaal te vermijden. Bij een nieuwe seksuele relatie kan condoomgebruik de transmissiekans van HPV verminderen.

HPV-vaccinatie zwangerschap

Hoewel HPV-vaccinatie niet geregistreerd is voor toediening tijdens de zwangerschap en dit niet specifiek onderzocht is, werd er bij gerapporteerde zwangerschappen waarbij Gardasil® tijdens de zwangerschap was gegeven (>1000) geen verhoogde incidentie van zwangerschapscomplicaties of aangeboren afwijkingen gezien ten opzichte van zwangeren die niet waren gevaccineerd tegen HPV tijdens de zwangerschap (Garland 2009).

Een zwangere heeft eenmalig seksueel contact gehad met een man met HPV. Wat is het beleid?

Expectatief beleid.

Welke diagnostiek wordt ingezet bij een zwangere met klachten?

De diagnose wordt gesteld op klinische verdenking HPV, aanvullend onderzoek zal in het algemeen niet nodig zijn.

Moeten symptomatische HPV-genitale wratten tijdens de zwangerschap behandeld worden?

De belangrijkste reden om te behandelen is cosmetisch. Cryotherapie en electrocoagulatie kunnen tijdens de zwangerschap worden toegepast. Het doel van de behandeling is het verwijderen van de wratten. Hierbij zal de virusuitscheiding en dus de besmettelijkheid waarschijnlijk iets afnemen maar niet verdwijnen.

Zijn HPV-genitale wratten bij een zwangere een indicatie voor een sectio caesarea?

De kans op juveniele thracheale pappilomatose is te klein om een sectio caesarea te rechtvaardigen.