Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid))  is een kenniscentrum voor hygiëne en infectiepreventie. Activiteiten die het LCHV uitvoert zijn onder meer het maken van richtlijnen, het geven van scholing aan GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en het beantwoorden van vragen over hygiëne en infectiepreventie.

Contact

Correspondentieadres:
RIVM  
LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) 
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Telefoon:
T: +31 88 689 7000

Email:
lchv@rivm.nl

Scholingsaanbod

Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) organiseert jaarlijks diverse (bij-)scholingsactiviteiten. Deze zijn primair gericht op personen die werkzaam zijn bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in de technische hygiënezorg. Op GGD Kennisnet worden de geplande scholingsmomenten gepubliceerd. Voor informatie kan contact worden opgenomen met lchv@rivm.nl.