De hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn opgenomen in de warenwet. Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) adviseert GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en bij de uitvoering van de inspectietaak tatoeëren en piercen. 

 

NEN-EN 17169 (norm voor tatoeëren en PMU)
foto van het zetten van een tatoeage

NEN-EN 17169 (norm voor tatoeëren en PMU)

Toelichting op de norm NEN-EN 17169
foto van het zetten van een tatoeage

Toelichting op de norm NEN-EN 17169

Hygiënerichtlijn voor piercen
foto van een vrouw met piercings

Hygiënerichtlijn voor piercen

Hygiënerichtlijn voor het piercen van oren en neusvleugels
foto van twee vrouwen met oorbellen

Hygiënerichtlijn voor het piercen van oren en neusvleugels

Bericht voor ondernemers die vergunningplichtig zijn op basis van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

De Europese norm ( NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm)-EN 17169) is wettelijk aangewezen als veiligheidscode. Dat betekent dat de vergunninghouders voor tatoeëren of permanente make-up aan de NEN-EN 17169 moeten voldoen. Voor de vergunningprocedure gelden eveneens de eisen uit de NEN-EN 17169 en de toelichting hierop.

Enkele elementen zijn vooralsnog niet of gedeeltelijk in Nederland van toepassing. Daarnaast wordt de NEN-EN norm op enkele punten aangevuld. Hieronder worden deze elementen kort weergegeven. Via deze link kunt u een korte toelichting lezen.

 • Geheel uitgezonderd:
  • 4.2 (eis inzake het volgen van een opleiding)
 • Gedeeltelijke uitzondering bij de onderdelen:
  • 4.3, voor zover het onderdeel betrekking heeft op voorschriften inzake het volgen van een eerste hulpopleiding
  • 7.2, voor zover het onderdeel betrekking heeft op het verbod inzake het aanbrengen van pijnstilling door de tatoeëerder
 • Aanvullende voorwaarden worden gesteld bij de onderdelen:
  • 7.10, te weten: “De gebruikte desinfectans moet voorzien zijn van een RVG Register Verpakte Geneesmiddelen (Register Verpakte Geneesmiddelen)-nummer”
  • 7.12, te weten: “De wond moet zo schoon en droog mogelijk worden gemaakt en als volgt worden afgedekt: 1. Met een aftercareproduct dat is voorzien van een CE Conformité Européenne (Conformité Européenne)-logo óf RVG-nummer op de verpakking of een aftercareproduct dat uitsluitend bestaat uit petrolatum, waarbij uit het gebruiksvoorschrift blijkt dat deze aftercareproducten geschikt zijn voor een toepassing waarbij deze in aanraking komen met de beschadigde huid; 2. Met een wondverband van polyurethaanfolie met een kleeflaag; 3. Met een steriel kompres of een niet-steriel, absorberend kompres; of 4. Met pleisterspray (met CE-logo).”