Op deze pagina vindt u een overzicht van symposia en bijeenkomsten voor professionals, georganiseerd door het Centrum Infectieziektebestrijding.

Agenda 2020

Datum              Bijeenkomst  
7 februari     RVP Onderzoeksdag  
14 februari     Startbijeenkomst Rotavirusvaccinatie     
24 maart         30ste Transmissiedag Infectieziekten Geannuleerd
11 juni     VastePrik-dag Geannuleerd
6 november     14e Nationale Symposium Zoönosen Online webinar