Op deze pagina vindt u een overzicht van symposia en bijeenkomsten voor professionals, georganiseerd door het Centrum Infectieziektebestrijding.

Agenda 2020

Datum            Bijeenkomst
24 maart       30ste Transmissiedag Infectieziekten