Het LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten) is in 1995 ingesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de opdracht landelijke uniforme afspraken over de bestrijding van infectieziekten te realiseren. Het LOI stelt zich ten doel:

 • wetenschappelijk verantwoord afspra­ken te maken over de medische inhoud ten behoeve van landelijk uniforme bestrijding van infectieziekten;
 • signaleren van problemen binnen de landelijke infectieziektebestrijding en hiertoe actie ondernemen;
 • bevorderen en bewaken van de kwaliteit van infectieziektebestrijding.

Het besluit tot het organiseren en uitvoeren van LOI’s is vastgelegd in het huishoudelijk reglement LOI. Zevenmaal per jaar organiseert het secretariaat van het LOI een LOI. Gemiddeld eenmaal per jaar wordt er een soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening )-LOI georganiseerd waar soarichtlijnen behandeld worden in samenwerking met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-professionals uit de soabestrijding en eenmaal per twee een plenair LOI met het onderwerp van het LOI-jaarthema.

Samenstelling 

De samenstelling van het LOI is een regionale vertegenwoordiging van GGD-professionals en vertegenwoordigers van de vier grote steden. Daarnaast nemen deel:

 • adviseurs van het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)
 • GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland
 • IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
 • LCR Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)
 • LOI Redactieraad
 • LCHV
 • LOVI Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding)
 • RAC
 • medisch adviseurs DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)
 • NCVB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten)
 • NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) 
 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Het LOI heeft een onafhankelijke voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.