In China is eind maart 2013 een nieuw griepvirus bij mensen vastgesteld. Het gaat om aviaire influenza A (H7N9), ook wel vogelgriep genoemd. Tussen maart 2013 en 13 februari 2014 zijn er 338 patiënten met een bevestigde influenza A (H7N9)-besmetting gemeld door de Chinese autoriteiten. Hiervan zijn 66 patiënten overleden. In Maleisië is een eerste importmelding van een patiënt uit China bevestigd (WHO). De patiënten kregen hoge koorts en in veel gevallen een ernstige longontsteking.

Pluimvee is waarschijnlijke bron

De meeste patiënten hebben contact gehad met levend pluimvee. Vaak zijn zij werkzaam op pluimveemarkten. Het virus is ook vastgesteld bij kippen, eenden en duiven op pluimveemarkten en in omgevingsmonsters. Uit voorzorg zijn een aantal pluimveemarkten in China geruimd en/of gesloten. Dit heeft mogelijk bijgedragen aan de aanvankelijke daling van de ziektemeldingen in 2013. De huidige stijging van het aantal patiënten geeft aan dat aviaire influenza A (H7N9) aanhoudend in pluimvee aanwezig is. Veel influenzavirussen variëren per seizoen.

Aantal bevestigde patiënten met influenza A (H7N9) week 14/2013 tot week 5/2014 n=251

Bron: ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control

Geen effectieve overdracht van mens op mens

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Chinese Center for Disease Control onderzoeken nauwe contacten van de patiënten. Er zijn 4 patiënten gemeld, waarbij mens op mens overdracht werd vermoed. Echter, zij zijn mogelijk ook blootgesteld aan dezelfde bron (pluimvee). Tot op heden wordt daarom geconcludeerd dat dit nieuwe virus niet effectief overgaat van mens op mens (WHO, ECDC).

Informatie voor reizigers

De reizigersadviezen voor China zijn niet gewijzigd. Bij verblijf in China wordt u geadviseerd om de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen: vermijd direct contact met pluimvee en bezoek geen vogelmarkten. Was uw handen met water en zeep voordat u eet, na gebruik van het toilet en na contact met dieren of zieke mensen. Net als voorheen geldt dat artsen in Nederland alert moeten zijn wanneer mensen uit China terugkeren met een ernstige longontsteking, omdat hier ook andere typen vogelgriep heersen.

Op deze pagina geeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu achtergrondinformatie over dit nieuwe virus. De pagina wordt vernieuwd wanneer er belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. De laatste update van de cijfers is van 31 januari 2014. Voor de actuele stand van zaken baseert het RIVM zich op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wilt u tussentijds een actuele stand van zaken wat betreft het aantal patiënten of de geografische verspreiding, kijk dan op de websites van de WHO of het ECDC (via links aan de rechterzijde van deze pagina).