Griep

Ieder jaar komt in Nederland in de winter griep voor. Griep is een infectie aan de luchtwegen en wordt veroorzaakt door het griepvirus. Mensen met een griepinfectie hebben koorts en vaak één of meerdere andere klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, zich niet lekker voelen (algehele malaise), hoesten, een pijnlijke keel en/of neusverkoudheid. De griepprik wordt in Nederland aangeboden aan mensen die meer risico lopen op het krijgen van complicaties bij griep waaronder ouderen en mensen met een longaandoening of andere chronische ziekte. 

Pneumokokken

Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae. Er bestaan meer dan 90 types van deze bacterie, waarvan 20 types veel voorkomen. Er zijn vaccins ontwikkeld die beschermen tegen de belangrijkste types. Pneumokokken zitten vaak achter in de keel van met name kinderen zonder dat die er ziek van worden. Besmetting vindt plaats door hoesten of niezen. Pneumokokken veroorzaken verschillende soorten infecties zoals oorontstekingen maar ook infecties die leiden tot levensbedreigende ziekten als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en/of ernstige longontsteking (pneumonie). Vooral bij kinderen onder de twee jaar en bij ouderen komen pneumokokkenziektes vaker voor.