Deze brochure geeft u (en uw partner) informatie over de 20 wekenecho. Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook kijkt de echoscopist naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Dit onderzoek maakt deel uit van prenatale screening.

U kunt de brochure(s) onderaan deze pagina downloaden in de talen Nederlands, Engels, Turks, Arabisch, Chinees, Papiamento, Duits, Spaans, Frans, Portugees en Pools. Op dit moment wordt deze  nieuwe folder (mei 2019) vertaald in 4 talen. De verwachte oplevering hiervan is begin augustus.  Onderstaande vertalingen zijn daarom niet de meest recente.