Er zijn drie fasen in de ontwikkeling van de ISI Informatie Standaard Infectieziekten (Informatie Standaard Infectieziekten).

  • ISI voorlopig concept: staat niet open voor reacties. Reacties zijn mogelijk bij herziening van het betreffende protocol

  • ISI concept: is herzien en staat  +/- 4 maanden open voor reacties.

  • ISI definitief: is vastgesteld in het LOVI Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding).

Wij vragen u om de concept-ISI te toetsen aan de praktijk. Uw reactie kunt u doorgeven aan uw vertegenwoordiger in het in het Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding (POI Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding (Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding)). Een gebundelde provinciale reactie kan vervolgens via de provinciale afgevaardigde van het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (LOVI) worden doorgestuurd naar de LOVI-redactieraad. Voor het doorgeven van reacties kunt u het Word-bestand met regelnummering van de betreffende ISI gebruiken. De conceptversies staan minstens vier maanden gepubliceerd als concept. In die tijd kunt u reageren. Daarna verwerkt de redactieraad de commentaren en zullen de concepten worden vastgesteld.