Inventarisatie van de informatiebehoefte over gezondheidsrisico’s van onregelmatige werktijden onder nachtwerkers.

In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht. Werken tijdens de nacht verstoort het dag-nachtritme van het lichaam. De Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat (langdurig) nachtwerk leidt tot een verhoogd risico op slaapproblemen, diabetes mellitus (type 2), en hart- en vaatziekten.
RIVM inventariseerde wat de informatiebehoefte is van nachtwerkers over gezondheidsrisico’s van werken in de nacht. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.