Als kennisinstituut in een dynamische, veranderende omgeving is het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bijna vanzelfsprekend bezig met innovatie. Immers, nieuwe problemen in de samenleving vragen om nieuwe oplossingen. De antwoorden vinden we steeds vaker samen, in kennisnetwerken of in cocreatie met burgers en anderen. Innovatie komt vaak op de grens van verschillende vakgebieden tot stand. Het RIVM werkt op verschillende manieren aan innovatie. Op deze pagina’s vindt u een aantal voorbeelden van innovatieve projecten en initiatieven.