Als kennisinstituut in een dynamische, veranderende omgeving is het RIVM bijna vanzelfsprekend bezig met innovatie. Immers, nieuwe problemen in de samenleving vragen om nieuwe oplossingen. De antwoorden vinden we steeds vaker samen, in kennisnetwerken of in cocreatie met burgers en anderen. Innovatie komt vaak op de grens van verschillende vakgebieden tot stand. Het RIVM werkt op verschillende manieren aan innovatie. Op deze pagina’s vindt u een aantal voorbeelden van innovatieve projecten en initiatieven.

Point-of-care-test veegerelateerde MRSA
Tractor

Point-of-care-test veegerelateerde MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )
We ontwikkelen een innovatieve point-of-care test die zorgt voor een meer onderscheidende diagnose van humaan-geadapteerde LA-MRSA livestock associated-MRSA (livestock associated-MRSA). De test kan leiden ...

Naar het nieuwe (m)eten: innovatie van de voedselconsumptiepeiling

Naar het nieuwe (m)eten: innovatie van de voedselconsumptiepeiling
Een monitorsysteem met meer dynamiek en flexibiliteit, zodat het RIVM ook in de toekomst weet wat Nederlanders eten. Dat staat ons voor ogen in dit in ...

Van lab naar maatschappij: bepalen van gezondheidsschade door luchtverontreiniging
Spelende kinderen

Van lab naar maatschappij: bepalen van gezondheidsschade door luchtverontreiniging
In dit project ontwikkelen we een objectieve methode om snel op een bepaalde plek vast te stellen of er een luchtkwaliteitsprobleem is. Met een dergel...

Innovatie monitoring gezondheid en leefstijl
Joggende vrouw

Innovatie monitoring gezondheid en leefstijl
Mensen zijn tegenwoordig beter te motiveren om mee te doen aan onderzoek als zij er zelf deel van uitmaken of er hun voordeel mee kunnen doen. Daarom ...

Meten op de Werkplek - innovatief vaststellen van de milieukwaliteit en gezondheid
Stratenmaker

Meten op de Werkplek - innovatief vaststellen van de milieukwaliteit en gezondheid
In het project Meten op de Werkplek hebben RIVM en TNO met behulp van een RIVM-meetvest en een TNO-heuptas de blootstelling aan UV ultraviolet (ultraviolet)-straling, geluid, t...

Percepties LeefOmgevingsKwaliteit; Benchmarking meet- en analysemethoden
Fieters

Percepties LeefOmgevingsKwaliteit; Benchmarking meet- en analysemethoden
Met het project ‘Percepties LeefOmgevingsKwaliteit’ (P_LOK) onderzoeken we alternatieve methoden om te meten hoe mensen de kwaliteit van d...