In het najaar 2018 en voorjaar 2019 organiseert de WaterSNIP bijeenkomsten rond een inhoudelijk thema.

Themabijeenkomst #2: Ruimtelijke sensoren

Thumbnail

In deze bijeenkomst van de Deelnemersgroep verkennen we de mogelijkheden om met remote sensing, geofysica en precisielandbouw de waterkwaliteit te monitoren. Met name bij de grondwaterkwaliteit is de ruimtelijke variatie tussen meetpunten erg groot. Door deze ruimtelijke variatie te verklaren hopen we een nauwkeuriger gemiddelde te kunnen bepalen van de waterkwaliteit. 

Het precieze programma wordt in de loop van januari bekend gemaakt, mogelijke onderwerpen zijn:

  • Wat kunnen sensoren op landbouwvoertuigen nu al meten? 
  • Wat voor informatie kunnen satellieten geven over de waterkwaliteit? 
  • Hoe worden drones ingezet in de landbouwpraktijk en onderzoek? 
  • Welke geofysische onderzoeksmethoden zijn geschikt om de bodem en/of waterkwaliteit te bepalen? 

Donderdagochtend 24 januari 2019 nabij Utrecht CS. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? U bent van harte welkom.
Meer info en aanmelden: e-mail naar lmm@rivm.nl

Themabijeenkomst #3

- onderwerpen nader te bepalen

Dinsdagochtend 16 april 2019 nabij Utrecht CS.

 

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? U bent van harte welkom.

Meer info en aanmelden: e-mail naar lmm@rivm.nl

Download het verslag van themabijeenkomst #1