In het najaar 2018 en voorjaar 2019 zijn er  WaterSNIP bijeenkomsten met een inhoudelijk thema georganiseerd.

Download het verslag van themabijeenkomst #1