Mensen zijn tegenwoordig beter te motiveren om mee te doen aan onderzoek als zij er zelf deel van uitmaken of er hun voordeel mee kunnen doen. Daarom is vernieuwing nodig in de dataverzameling van onderzoek!

Living labs

Dit project omvat stappen op weg naar dit soort vernieuwingen. Niet als vanzelfsprekend vragenlijsten of interviews inzetten, maar oog hebben voor innovatieve methodes. We willen zogenaamde ‘living labs’ creëren. Zo testen we samen met andere onderzoekspartijen en de doelgroep nieuwe manieren van meten. In een gecontroleerde, maar open en real life setting. In kort cyclische experimenten, die snel duidelijk maken wat de potentie is. Dit loopt uiteen van een bestaande app tot een innovatief idee.

Een ‘wearable’ kan bijvoorbeeld meer informatie opleveren over hoeveel iemand beweegt dan een antwoord in een vragenlijst. En er zijn verschillende apps, stappentellers, eetmeters, wearables en andere digitale gadgets. Ze zijn vaak hip, maken jezelf meetbaar en ze worden al op grote schaal gebruikt.

Nieuwe visie

De nieuwe ervaringen van de methodes voor dataverzameling vertalen we naar een nieuwe visie op monitoring van gezondheid en leefstijl. Cijfers over gezondheid en leefstijl van de bevolking zijn cruciaal voor monitoring, onderzoek, beleid en praktijk. Hierbij werken we intensief samen met onder andere de betrokken partijen bij de gezondheidsmonitor en leefstijlmonitor.