Een monitorsysteem met meer dynamiek en flexibiliteit, zodat het RIVM ook in de toekomst weet wat Nederlanders eten. Dat staat ons voor ogen in dit innovatieproject. Uit een casestudie blijkt dat etiketinformatie, en dan vooral de voedingswaardegegevens, verbetering behoeft om voedingsmiddelen goed te kunnen identificeren.

Marjolein Geurts, Marga Ocké, Anton Rietveld

In de casestudie ‘Toolbox Wat eet jij?’ onderzochten we wat motieven, behoeftes en barrières van zwangere vrouwen zijn voor voedselconsumptieonderzoek. Hierbij gebruikten we generatieve technieken: zwangere vrouwen vertelden zelf over hun ervaringen.

Streepjescode

In de casestudie ‘Gebruik van etiketinformatie’ concludeerden we dat identificeren van voedingsmiddelen met behulp van de streepjescode van de verpakking grote meerwaarde biedt, omdat exact duidelijk is welk voedingsmiddel het betreft. De streepjescode is gekoppeld aan etiketinformatie. Echter, de kwaliteit van de etiketinformatie, met name van de voedingswaardegegevens behoeft verdere verbetering.

Toekomst van voedselconsumptiepeiling

Al meer dan 25 jaar worden gegevens uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling gebruikt om uitspraken te doen over de gezondheid, veiligheid en steeds vaker ook de duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. Om deze vragen in de toekomst te kunnen blijven beantwoorden is een dynamischer en meer flexibel monitoringssysteem nodig, waarbij data frequenter of zelfs continu worden verzameld bij bestaande én bij nieuwe doelgroepen.