We ontwikkelen een innovatieve point-of-care test die zorgt voor een meer onderscheidende diagnose van humaan-geadapteerde LA-MRSA livestock associated-MRSA. De test kan leiden tot kostenbesparing in de zorg en een kortere periode van isolatie voor de patiënt. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Thijs Bosch en Leo Schouls

De Meticilline Resistente Staphylococcus aureus, kortweg MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus , is een stafylokok. Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere stafylokok, want hij is ongevoelig (resistent) voor behandeling met de meeste antibiotica. Een van de MRSA-varianten die in recente jaren sterk is opgekomen is de veegerelateerde MRSA, beter bekend als LA-MRSA livestock associated-MRSA.
De sterke toename van LA-MRSA in Nederland leidt tot meer kosten voor zorginstellingen doordat personen die deze MRSA-variant bij zich dragen in isolatie verpleegd moeten worden. Echter, sommige LA-MRSA-varianten lijken minder aangepast te zijn aan de mens dan andere en daardoor mogelijk minder gevaarlijk.

Door het DNA deoxyribonucleic acid en de eiwitsamenstelling van de LA-MRSA, afkomstig van zowel mensen als dieren, in kaart te brengen, kunnen humaan-specifieke targets van LA-MRSA worden herkend. Deze targets worden vervolgens gebruikt voor een point-of-care-test die in een pilot getest zal worden.
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Uit een vergelijking van 250 mogelijk gevaarlijke en niet-gevaarlijke varianten van de diergerelateerde MRSA blijkt dat er mogelijk verschil te maken is tussen de groepen diergerelateerde MRSA. We selecteren uiteindelijk kandidaat-genen om de point-of-care test te ontwikkelen.

Snelle screening voorkomt onnodig leed

De innovatieve point-of-care test voorkomt onnodige verlengde isolatie van mensen die mogelijk geen risico vormen, omdat zij drager zijn van een niet-gevaarlijke LA-MRSA variant. Point-of-care testen is een methode om een snelle medische test uit te voeren. De bloedglucosemeter is hier het bekendste voorbeeld van.
Een ander voordeel van de innovatieve test is een betere en snellere screening van medewerkers van zorginstellingen voor niet-gevaarlijk LA-MRSA-dragerschap. Ook worden veeboeren, dierenartsen en medewerkers van gezondheidsinstellingen die woonachtig zijn op een boerderij beter getest op mogelijk niet-gevaarlijk LA-MRSA-dragerschap. Dit voorkomt onnodige verlengde isolatie van deze groepen als zij in een zorginstelling worden opgenomen.
De bedoeling is dat laboratoria en zorginstellingen de test zelf implementeren, waarmee de zelfstandigheid gewaarborgd blijft.