Het document beschrijft de scenario’s waarmee de risico’s van inrichtingen met meer dan 13 m3 kubieke meter (kubieke meter) propaan of acetyleen worden bepaald. De scenario’s hebben betrekking op het reservoir, de tankauto en de verlading. Ook is een voorbeeld bestand met toelichting beschikbaar.