Inspiratie voor een gezond binnenmilieu op scholen, woningen en kindercentra

Deze brochure is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die op lokaal niveau aan de slag wil met het binnenmilieu in scholen, woningen en kindercentra. Het bevat ter inspiratie initiatieven door het hele land op het gebied van binnenmilieu en links naar handige websites. Het onderdeel instrumenten kunt u raadplegen om u te ondersteunen bij de planvorming of keuze van maatregelen om het binnenmilieu te verbeteren. Onder het onderdeel kennis vindt u een greep uit relevante producten. Hier vindt u ook een overzicht van organisaties die over kennis beschikken op het gebied van binnenmilieu. Tot slot vindt u onder het onderdeel geld een aantal subsidiemogelijkheden voor financiering van activiteiten op gebied van het binnenmilieu.