In deze video ziet u het klaarmaken van het COVID-19-vaccin (Pfizer) voor kinderen met de SJJ (Zero residual) 0,3 ml toedieningsspuit en de SSJ (Zero Residual) 23Gx1 toedieningsnaald.

Instructiefilm

Instructievideo kindvaccin Comirnaty (Pfizer) voor de primaire serie en boostervaccinatie met SJJ (Zero Residual) 0,3 ml toedieningsspuit en SJJ (Zero Residual) 23Gx1” toedieningsnaald

1.) Begin met het wassen van de handen.

2.) Zet alle benodigdheden binnen handbereik. Zorg daarbij voor een schone werkomgeving.

3.) Inspecteer de inhoud van de vaccinflacon op onder andere kleur, houdbaarheidsdatum en glasbreuk.

4.) Draai de vaccinflacon voorzichtig rond om de vloeistof homogeen te maken. Let op: niet schudden.

5.) Controleer of de kleur van het flip-off kapje oranje is. Verwijder vervolgens, zonder de rubberen dop aan te raken, het flip-off-kapje.

6.) Haal de optrekspuit en de optreknaald uit de verpakking. Draai de naald stevig op de spuit.

7.) Maak de ampul met oplosvloeistof open.

8.) Trek 1,3 ml oplosvloeistof op uit de ampul.

9.) Prik de vaccinflacon met onopgelost vaccin aan. Let op, zorg ervoor dat de naald de bodem van de flacon niet raakt. Spuit de oplosvloeistof langzaam in. Raak daarbij de rubberen dop van de vaccinflacon niet aan.

10.) Normaliseer de druk in de flacon door 1,3 ml lucht op te trekken.

11.) Zwenk de vaccinflacon 10x om het vaccin en de oplosvloeistof te mengen. Let op: niet schudden.

12.) Draai de optrekspuit los van de optreknaald.

13.) We komen nu aan bij het gereedmaken van de toedieningsspuit.

14.) Haal de toedieningsspuit uit de verpakking. Druk en draai tegelijk de toedieningsspuit stevig op de optreknaald.

15.) Draai de vaccinflacon omhoog, controleer of de optreknaald in de vaccinvloeistof steekt en trek langzaam een kleine hoeveelheid vaccin op. Hierbij kan een luchtbel zichtbaar zijn. Deze lucht komt uit de optreknaald.

16.) Druk de toedieningsspuit vervolgens langzaam leeg en herhaal deze bewegingen totdat er geen lucht meer zichtbaar is in de toedieningsspuit.

17.) Trek vervolgens langzaam vaccin op tot 0,2 ml op de maatverdeling van de toedieningsspuit. Plaats de flacon en de toedieningsspuit met vaccin op de bereidingsplek.

18.) Houd de optreknaald vast aan de zijkant van de conus en draai de optreknaald los van de toedieningsspuit.

19.) Pak de toedieningsnaald en open de verpakking. Houd de naald vast bij de beschermhuls.

20.) Houd de spuit rechtop. Zet de naald op de spuit en druk en draai tegelijk stevig aan.

21.) De toedieningsspuit is nu klaar voor gebruik van het Comirnaty (Pfizer) vaccin voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het vaccin kan nu worden toegediend.

Let op: voor toediening van het Comirnaty (Pfizer) vaccin voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar is de dosering zeer laag. Gebruik daarom uitsluitend de producten als in deze instructie vermeld. Combineer deze nooit met andere producten om onjuiste dosering te voorkomen.

Voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie
Een productie van het RIVM copyright januari 2022