De rekenmethode beschrijft de scenario’s waarmee de risico's van een LNGLiquefied Natural Gas-bunkerstation worden bepaald. De scenario’s hebben onder meer betrekking op de opslag en verlading van LNG.

Status

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) voor LNGLiquefied Natural Gas-bunkerstations staat beschreven in de Interim 'Rekenmethode LNG-bunkerstations'. Deze rekenmethode is tot stand gekomen na overleg met inhoudelijk deskundigen. Deze interim rekenmethode is vastgesteld door de directeur IenMInfrastructuur en Milieu-V&RVeiligheid en Risico's en kan op termijn worden voorgeschreven.

Het gebruik van deze rekenmethode is nog niet voorgeschreven. Wij bevelen aan bij het uitvoeren van een QRA rekening te houden met deze nieuwe inzichten, ter voorkoming van knel- of aandachtspunten na invoering van de interim rekenmethode.