Particulieren kunnen op grond van artikel 17 van de Wet explosieven voor civiel gebruik, een erkenning hebben voor het op voorraad hebben van onder meer zwart buskruit en rookzwak kruit.  Het is belangrijk de grootte van deze doelgroep te kennen om een inschatting te kunnen maken of het nodig is een handreiking op te stellen voor het veilig opslaan van zwart buskruit en rookzwak kruit bij particulieren.

Het RIVM-centrum Veiligheid heeft de heer Anton Kiewiet van Adviesbureau Kiewiet MPI, opdracht gegeven deze informatie te verzamelen. Het Adviesbureau Kiewiet MPI zal de relevante organisaties (zoals schietverenigingen of de afdeling korpschefzaken) schriftelijk benaderen met het verzoek om informatie over de grootte van deze doelgroep.

Het RIVM voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in navolging van het project Modernisering van de Wet explosieven voor civiel gebruik uit 2017.

Oproep tot deelname

Ook uw organisatie is benaderd om informatie. We vragen u vriendelijk aan dit onderzoek mee te doen. Op die manier weten we hoe groot de groep is die van de handreiking gebruik zal maken. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de heer Soedesh Mahesh (soedesh.mahesh@rivm.nl) van het RIVM.