Het RIVM voert onderzoek uit naar het aanbod van spoedeisende hulp afdelingen, het aanbod van acute verloskunde en andere specialismen. Het onderzoek is een actualisatie van de inventarisatie die het RIVM in 2014 heeft gedaan. De hiervoor gebruikte vragenlijst is uitgezet bij alle ziekenhuislocaties met een SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp) of met acute verloskunde.

De Raden van Bestuur van de ziekenhuizen hebben per ziekenhuislocatie een brief gekregen met inloggegevens voor het invullen van de vragenlijst met het verzoek een bevoegd persoon de vragenlijst te laten invullen. 

De vragenlijst kunt u opstarten via deze webpagina, u kunt daar inloggen met de inloggegevens die in de brief staan vermeld.