Ir. Ronald van der Graaf (1965) is hoofd van de afdeling Integrale Ruimtelijke Vraagstukken bij centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid.

Ronald van der Graaf

Oplossingsgericht onderzoek vraagt verbindende communicatie, oplossingsgerichte communicatie vraagt verbindend onderzoek

 

Na zijn studie Biologie heeft Ronald 14 jaar als (senior)beleidsmedewerker bioveiligheid nationaal en internationaal gewerkt voor respectievelijk  het ministerie VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) en I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat).  Na een overstap op de onderwerpen telecom en elektriciteitsnetwerken heeft hij een onderzoeksprogramma ingericht en het concept Kennisplatform als samenwerkingsvorm van 7 professionele organisaties ontwikkeld en vervolgens daaraan de dagelijkse leiding gegeven en intern en extern vertegenwoordigd. Als afdelingshoofd heeft Ronald het vernieuwend organiseren en uitvoeren van maatschappelijk verbindend onderzoek en kennisduiding verder ontwikkeld. Dat vindt plaats op een breed scala aan onderwerpen waaronder: Gezond in de Leefomgeving, Veehouderij, Telecom, Hoogspanningslijnen, Windenergie, Houtstook en Chroom-6 in arbeidssituaties. Centraal staan de vragen van de direct belanghebbende burgers, professionals en bestuurders, met als oplossingsgericht doel hen in staat te stellen zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de oplossingsrichting.

Communicatie is een centraal onderdeel  van de kennisduidings en onderzoeksprocessen.

Expertisevelden

  • Gezonde leefomgeving
  • Gezond en veilig werken
  • Gezonde en duurzame landbouw
  • Veilig en duurzaam omgaan met nieuwe technologie
  • Stralingsbescherming

Contact

Email: DMG-secr@rivm.nl