De CESAR Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research) site ligt in het westen van Nederland in een polder vlak bij het plaatsje Cabauw. Op deze locatie zijn heel veel instrumenten in bedrijf om onder andere de lucht te bestuderen. Drie universiteiten en vijf belangrijke onderzoeksinstituten werken samen binnen CESAR.

SPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration (Spectropolarimeter for Planetary EXploration) (Spectropolarimeter for Planetary Exploration)

Voor iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone) is CESAR in Cabauw een bijzondere plek, want de grote RIVM-SPEX staat ook op Cabauw om te kunnen vergelijken met andere fijnstofmeetapparatuur. Met de grote SPEX meten we precies hetzelfde als met iSPEX alleen dan veel nauwkeuriger. De SPEX-metingen en de iSPEX-metingen kunnen dus direct vergeleken worden om te kijken of de iSPEXjes goed werken.

 

Foto: SPEX-metingen op Cabauw

Grootte van de deeltjes

Met de drie onderstaande apparaten kunnen we meten hoe groot de fijnstofdeeltjes zijn. Deze metingen kunnen we direct vergelijken met de deeltjesgroottebepaling door iSPEX. Het is belangrijk om de deeltjesgrootte te weten, om te onderzoeken wat het effect is van fijnstof op je gezondheid en het klimaat.

GRIMM

De GRIMM is een van de fijnstofmonitoren van het RIVM die op de CESAR Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research) in Cabauw staan. Deze GRIMM staat eveneens op een meetstation van de GGD Amsterdam, namelijk in het Vondelpark. Met de GRIMM meten we hoe groot de fijnstofdeeltjes zijn.

AerodynamicParticleSizer

Net zoals de GRIMM meet dit TNO instrument de grootte van deeltjes.

Scanning MobilityParticleSizer

Dit TNO instrument meet net als de GRIMM en AerodynamicParticleSizer de grootte van deeltjes. Het verschil is dat dit instrument ook zeer kleine deeltjes kan meten. Deze deeltjes dragen nauwelijks bij aan het gewicht van de fijnstof. Ze zijn echter, als het er veel zijn, zeer slecht voor de gezondheid en ze hebben invloed op de bewolking.


Samenstelling van het fijnstof: wit of zwart?

Op CESAR wordt met verschillende instrumenten gemeten wat voor soort fijnstof er in de lucht zit.

Aethalometer en MAAP Multi Angle Absorption Photometers (Multi Angle Absorption Photometers)

Zwart stof meten we met de Aethalometers (van het RIVM en TNO) en de Multi Angle Absorption Photometers (MAAP) van TNO. Naast zwart stof bestaat er ook wit stof. De IntegratingNephelometer van TNO meet hoeveel licht er wordt weerkaatst door het witte stof.

Met deze metingen kunnen we vergelijken of iSPEX de zwarte en witte fijnstof deeltjes goed onderscheidt. De verhouding tussen wit en zwart stof bepaalt of het stof bijdraagt aan de opwarming van de aarde, of dat het stof juist een verkoelend effect heeft.

Foto: Aethalometer en de Multi Angle Absorption Photometers (MAAP)

MARGA

Met de MARGA van het ECN wordt er op Cabauw heel gedetailleerd gekeken naar de samenstelling van de fijnstof in de lucht. Hiermee kunnen we eveneens controleren of wat iSPEX meet klopt overeen komt met wat de MARGA meet.

Waar zit het fijnstof?

Met de drie apparaten hieronder kunnen we zeer gedetailleerd zien op welke hoogte de fijnstof zich bevindt die we meten met iSPEX. Met iSPEX zelf kunnen we dat niet zien maar het is wel belangrijk om te weten waar de stof zit. Heel hoog in de atmosfeer of juist vlak bij de grond? Stof vlak bij de grond heeft invloed op je gezondheid. Hoger in de atmosfeer heeft stof invloed op het klimaat. Het stof beïnvloedt bijvoorbeeld de bewolking en hoeveel zonlicht er op de aarde valt.

CAELI

CAELI is een aerosol lidar van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) die in Cabauw staat. Behalve de hoogte van de fijnstof geeft CAELI ook een duidelijk beeld van bewolking, inclusief dunne sluierbewolking die met het blote oog (of met sommige andere instrumenten) niet is te onderscheiden van fijnstof dicht bij de grond. CAELI meet niet altijd, maar zal tijdens de iSPEXmeetdag worden ingezet.  Actuele metingen: http://www.knmi.nl/samenw/earlinet/quicklookpages/lidar/Cabauw/images/

UV ultraviolet (ultraviolet)-lidar

De UV-Lidar van het KNMI geeft een continu beeld van de hoogte van fijnstof en wolken. In vergelijking met CAELI is de UV lidar minder krachtig, maar in vergelijking met de ceilometer (zie hieronder) juist weer krachtiger.

Ceilometers

Het KNMI heeft een netwerk van ceilometers verdeeld over Nederland die bewolkingshoogte meten en ook de hoogte van de onderste fijnstoflaag dicht bij de grond. Kaart met ceilometers wereldwijd: http://www.dwd.de/ceilomap