Eén loket voor mentale gezondheid

De maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan beïnvloeden iedereen. De beperkingen in het contact, het sluiten van sportclubs, horeca en culturele instellingen, en het thuiswerken maken dat de dagen nog steeds anders zijn dan normaal. Sommige mensen worden ziek, of overlijden. De druk op de professionals in verpleeghuizen, zorginstellingen en ziekenhuizen is hoog. Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus dus ook wat van ons allemaal.

Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is het niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt. Daarom is er nu één online loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19.

Het loket is ingericht door ARQNationaal Psychotrauma Centrum , samen met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , in opdracht van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het loket blijft de komende twee jaar bestaan en wordt nog verder ingevuld op basis van actuele behoeften en vragen. Lees meer over het IVC op deze pagina

Thema's

Werk

Veel mensen hebben te maken met een gewijzigde werksituatie, misschien wel thuis. Het kan zijn dat er extra inspanning van je wordt gevraagd of er zijn juist werkzaamheden weggevallen.