De maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus grijpen in op het dagelijks leven. Iedereen is gezond, je kunt (thuis) werken en het lukt best goed om 1,5 meter afstand te houden. Dat is heel fijn en misschien voel je daarom dankbaarheid. Het kan ook zijn dat je daarnaast ook andere gevoelens of gedachten hebt dan normaal. Dat je je onzeker voelt, of rusteloos. Dit is heel normaal. Er zijn veel tips om je te helpen bij zorgen en emoties.

Iedereen beleeft deze uitbraak en de maatregelen die daarmee gepaard gaan anders. Misschien maak je je zorgen over familieleden of dierbaren die het moeilijk hebben. Of heb je zorgen over je bedrijf, inkomen of baan. De een ervaart deze periode als zwaar en beangstigend, terwijl de ander zich afvraagt waar iedereen zich zo druk over maakt. 

Je kan bijvoorbeeld de volgende emoties en ervaringen hebben:

Wat kun je doen als je je zorgen maakt?

  • Volg de maatregelen en adviezen van Rijksoverheid en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarmee bescherm je jezelf en anderen. 
  • Volg niet te veel nieuws waardoor je van slag raakt. Raadpleeg alleen betrouwbare bronnen en richt je vooral op praktische informatie die voor jou relevant is, ter bescherming van jezelf en de mensen die je lief zijn. Kies bijvoorbeeld op een vast moment per dag om informatie te zoeken. 
  • Misschien vind je het prettig anderen te helpen. Andere mensen helpen heeft niet alleen een positief effect op degene die hulp krijgt, maar ook op de persoon die helpt. Door als buurt of gemeenschap samen te werken, creëer je solidariteit doordat mensen zich gezamenlijk inzetten in de strijd tegen het coronavirus. 
  • Zoek naar manieren om positieve en hoopgevende verhalen door te geven, bijvoorbeeld over mensen uit jouw buurt die het coronavirus hebben gehad. Denk aan verhalen over mensen die hersteld zijn of mensen die voor iemand hebben gezorgd en graag hun ervaringen willen delen. 
  • Laat je waardering blijken voor mantelzorgers en zorgverleners die zich inzetten voor mensen uit jouw gemeenschap die zijn getroffen door het coronavirus. Besef dat zij levens redden en zorgen voor de mensen die jou lief zijn.