De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal: emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het coronavirus zijn tol. We moeten volhouden, willen een terugkeer naar normaal maar of en wanneer dit kan is onzeker. Voor alle Nederlanders is deze periode emotioneel zwaar. Daarom voorziet ARQNationaal Psychotrauma Centrum Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises in opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in één online loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum (IVC) COVID-19. 

Voor wie en voor hoelang is het IVC?

Het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 is er voor iedereen, maar specifiek voor diegenen voor wie de gevolgen van het coronavirus een zware emotionele belasting vormt. Denk hierbij aan mensen die zelf de het virus onder de leden hebben gehad, zorgverleners, mensen die hun inkomen zien teruglopen en mensen die in een kwetsbare positie zitten. Wij bieden één loket waar iedereen betrouwbare informatie kunnen vinden over mentale gezondheid tijdens het coronavirus. Ook verwijzen we naar de juiste hulp-, zorg- en dienstverleners zodat iedereen makkelijk de weg weet te vinden naar betrouwbare ondersteuning.

De gevolgen van het virus zullen nog een behoorlijke tijd gevoeld worden. Daarom is het IVC COVID-19 voor tenminste twee jaar actief. Op basis van de actuele behoeften in de nasleep van de crisis passen we de inhoud en vorm aan.

Wat is een IVC?

Een Informatie- en Verwijscentrum (IVC) is een digitaal loket waar informatie en diensten voor getroffenen bij elkaar wordt gebracht. Het IVC COVID-19 is specifiek gericht op het omgaan met de mentale gevolgen van de coronacrisis. Iedereen kan hier terecht voor betrouwbare informatie en verwijzing naar betrokken diensten. 

Wat is het verschil met andere informatiebronnen/punten die al bestaan?

Het IVC COVID-19 is een verzamelpunt van betrouwbare informatie en verwijzingen voor de mentale gezondheid van iedereen, inclusief de kwetsbaarste groepen. Denk hierbij aan mensen die het virus gehad hebben, iemand hebben verloren aan het virus, zorgverleners of mensen die stress ervaren doordat hun economische situatie onzeker wordt. Andere informatiepunten richten zich voornamelijk op informatie voor één of enkele doelgroepen en de kwaliteit van informatie is vaak niet vast te stellen. 

De opzet en inhoud van het IVC COVID-19 is mede gebaseerd op de ervaring bij eerdere rampen en crises in Nederland, zoals de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschede, de brand in Volendam en recenter de vliegtuigramp met de MH-17. Binnen het IVC COVID-19 werken we samen met verschillende (hulpverlenings)organisaties en overheden zoals GGZgeestelijke gezondheidszorg-instellingen en gemeenten.

Wat is en doet ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises?

ARQNationaal Psychotrauma Centrum Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Dit kenniscentrum biedt advies en ondersteuning aan organisaties en overheden over psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crises, of andere schokkende gebeurtenissen. Impact luistert doorlopend naar behoeften uit het veld en brengt lokale en internationale kennis uit onderzoek, beleid en praktijk samen in kennis- en adviesproducten. 

Naast de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden, draagt Impact bij aan de ontwikkeling van meetinstrumenten (onder andere veerkrachtmonitor), visiedocumenten (onder andere rijksbrede visie en strategie voor de nafase), online dienstencentra voor getroffenen (IVC’s) en implementatieonderzoek (onder andere monitorstudies). 
Impact beschikt over een breed netwerk binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing op verschillende niveaus; van internationale instellingen en landelijke overheden tot en met lokaal bestuur, uitvoeringsorganisaties, universiteiten en – zeker niet in de laatste plaats – getroffenen zélf. 

Sinds 2002 heeft Impact veel kennis en expertise opgebouwd over de effecten van schokkende gebeurtenissen en het organiseren van passende opvang bij rampen en crisis. Door de jaren heen is Impact betrokken geweest bij de psychosociale (na)zorg van nationale rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede (2000), de Poldercrash (2009), de vliegramp in Tripoli (2010) en meer recent de ramp met de MH17 (2014).

Meer informatie lees je op de website van ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises

Wat is de rol van het RIVM?

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en, GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en overheden bij rampen en ongevallen en adviseert hen over gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening tijdens en na rampen. Hiervoor werkt het RIVM samen met partners zoals het NIVELNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en ARQNationaal Psychotrauma Centrum Nationaal Psychotrauma Centrum.