Op deze pagina vind je verwijzingen naar andere websites die informatie bieden aan en over specifieke doelgroepen die het vanwege de coronacrisis wat lastiger kunnen hebben. Deze lijst is zorgvuldig samengesteld. Er is veel informatie beschikbaar, deze lijst is niet volledig en zal steeds worden aangepast. 

Wanneer je er met deze informatie niet uitkomt, of als je hulp en contact zoekt, kijk dan bij de hulplijnen. Er is vaak wel iemand die je te woord kan staan.

Personen met financiële zorgen

Wanneer je inkomen nu wegvalt of verminderd is het normaal dat je je zorgen maakt of niet goed voelt. Kijk eens bij de informatie over Stress wat je misschien kan helpen. Hieronder vind je meer informatie over schulden en geld bij corona.

Nibud

Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote financiële gevolgen. Het Nibud helpt u met tips en hulpmiddelen om grip op uw geld te houden, én informatie over hulpregelingen. 


Rijksoverheid

Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Daartoe zijn er verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen. Bekijk op deze pagina voor welke financiële regelingen u in aanmerking komt.


Ondernemersklankbord

Op deze pagina wordt informatie gedeeld die jou als ondernemer kan helpen om de benodigde maatregelen te treffen.  Heb je vragen of heb je meer hulp nodig? Tijdens de coronacrisis helpen wij ondernemers gratis.


Personen met psychische klachten en hun naasten

Deze periode is voor veel mensen stressvol. Door al die veranderingen in je dagelijks leven ervaar je misschien andere gedachten en gevoelens dan normaal. Wanneer je psychische klachten hebt, kan je dit nog eens extra gelden. Misschien heb je minder hulp, maar juist meer last van klachten. Hieronder vind je een paar websites die je misschien kan helpen. Kijk ook eens bij de hulplijnen wanneer je er zelf en met je naasten niet uitkomt. 

Nederlandse Vereniging voor Autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme presenteert de NVANederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Wegwijzer autisme & corona. Met behulpzame tips en links voor mensen met autisme en hun naasten. En informatie over wat je zelf kan doen.


Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

Door de uitbraak van het coronavirus zijn gezinnen zijn meer samen thuis en we houden meer afstand van elkaar. Hoe praat je met kinderen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? Wat is in deze tijd de beste hulp voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie? En waar vinden ouders, jongeren en professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Op de website van Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie staan adviezen en informatie.


Trimbos Instituut, Ypsilon, Labyrint In Perspectief, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Mantelzorg NL en Movisie

Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij. Op basis van wetenschappelijke, praktijkgerichte en ervaringskennis zijn deze concrete tips voor mantelzorgers van mensen met psychische klachten om hen te helpen deze lastige periode door te komen.


Personen met een beperking, hun naasten en begeleiders

De maatregelen hebben gevolgen voor het dagelijks leven van mensen met een beperking en voor het werk van begeleiders. Er al een tijd beperkt tot geen bezoek mogelijk en in veel gevallen is de dagbesteding gesloten. Geen bezoek en geen dagbesteding betekent weinig sociale contacten en dat heeft een grote impact op de emotionele en psychische gesteldheid van mensen. Hieronder vind je meer informatie voor personen met een beperking, hun naasten en begeleiders

Cordaan

Tips voor (ambulante) begeleiders en behandelaren van mensen met psychische klachten en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking.


Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De VGNVereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft veel informatie met betrekking tot corona op hun website. Ook voor naasten en professionals.


Kennisplein gehandicaptensector

Je vindt op het Kennisplein algemene informatie over het virus, specifiek over maatregelen in de gehandicaptenzorg, (voorlichtings)materialen en informatie over alternatieve dagbesteding en mentale gevolgen van de coronacrisis.


Laaggeletterden

Als je het lastig vindt om te lezen en schrijven, is de informatie over het coronavirus soms ook moeilijk. Hieronder vind je websites makkelijke uitleg geven over het virus en de maatregelen.

Pharos

Pharos geeft begrijpelijke informatie over het nieuwe coronavirus


Stichting Lezen en Schrijven

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is alle informatie over het coronavirus veel en moeilijk. Wij vinden dat deze informatie begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Daarom vind je op deze pagina informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. En tips over hoe je zelf eenvoudiger kunt communiceren. 


Steffie

Ik leg hier alles uit over het coronavirus. Ik vertel je wat je wel en wat je niet moet doen. Zo kan jij ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.


Migranten, vluchtelingen en asielzoekers, en hun hulpverleners

Deze periode is voor veel mensen stressvol. Voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers kunnen de gevolgen nog groter zijn. Bijvoorbeeld omdat je minder makkelijk zorg zoekt en vindt vanwege een taalbarrière of je hebt misschien een minder stabiel inkomen. Hieronder vind je informatie in begrijpelijke en verschillende talen over het coronavirus. Ook voor behandelaren en hulpverleners.

Pharos

Pharos geeft begrijpelijke informatie over het nieuwe coronavirus in verschillende talen.


ARQ, Parnassia Groep en Pharos

Deze handreiking is gericht op psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers tijdens de corona-pandemie. De handreiking is bedoeld voor professionals die zich met de psychosociale ondersteuning van migranten bezighouden, zoals huisartsen en praktijkondersteuners (pohPraktijkondersteuners huisartsen), behandelaars en managers in de ggzgeestelijke gezondheidszorg, en professionals in het sociaal domein die met de doelgroep werken. 


Kennisplatform Integratie en samenleving

Op deze webpagina verzamelt het Kennisplatform nieuws, artikelen, goede initiatieven en tips van andere organisaties uit het sociaal domein.


Mantelzorgers

Als mantelzorger merk je als geen ander de gevolgen van de maatregelen in je thuissituatie. Dagbestedingen zijn veelal weggevallen en de druk op jou wordt groter. Hieronder vind je informatie over waar je je vragen kunt stellen en op welke plek je terecht kunt voor hulp.

Mantelzorg NL

De Zorgladder Mantelzorgzorg bestaat uit 5 stappen. Per stap geeft de zorgladder aan voor welke hulp je in aanmerking kunt komen als je het niet meer redt. En wie je kunt aanspreken voor de hulp. 


Rijksoverheid

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , MantelzorgNL en de VNGVereniging Nederlandse Gemeenten hebben een Richtlijn mantelzorgondersteuning uitgebracht. Hierin kun je meer lezen over welke ondersteuning er voor mantelzorgers en hun naasten is.


Mantelzorg

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Op deze website vind je veel gestelde vragen. Er is ook een telefoonnummer beschikbaar.


Trimbos Instituut

Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij. Op basis van wetenschappelijke, praktijkgerichte en ervaringskennis zijn deze concrete tips voor mantelzorgers van mensen met psychische klachten om hen te helpen deze lastige periode door te komen.