Het jaarverslag van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) was in vergelijking met 2009 een 'gewoon' jaar. Toch is er veel gebeurd. In dit jaarverslag kunt u per maand lezen wat de activiteiten waren van het CIb in 2010.