Het jaarverslag van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding) was in vergelijking met 2009 een 'gewoon' jaar. Toch is er veel gebeurd. In dit jaarverslag kunt u per maand lezen wat de activiteiten waren van het CIb in 2010.