Jaargang 14 nummer 1, januari 2003

 • Meldingsplicht Cretuzfeldt Jakob ingevoerd
 • Gastro-enteritis na huwelijksfeest
 • Invasieve groep A-streptokokken in kinderdagverblijf
 • Hoe een Acinetobacter-epidemie op de ICintensive care werd overwonnen
 • Gegevensbeheer in de registratie ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst

Jaargang 14 nummer 2, februari 2003

 • Meldingscijfers infectieziekten vergeleken: Utrecht versus Eindhoven
 • Rotterdams Onderzoekscentrum Infectieziekten en Public Health
 • Influenzavaccinatiegraad in de huisartspraktijk
 • NLVNederlandse Leverpatienten Vereniging-uitbraak op chirurgische verpleegafdeling
 • Prikaccidenten met diabetesprikpen op school
 • Tuberculose bij asielzoekers

Jaargang 14 nummer 3, maart 2003

 • Kleine risico's met grote gevolgen: samenvattingen 13de transmissiedag
 • Bijzondere MRSAMethicilline-resistente Staphylococcus aureus 's in Nederland
 • Een gestrikte vos bijt van zich af
 • Geen schadevergoeding voor Consumentenbond in de zaak Westfriese Flora
 • Door Salmonella in de puree
 • Intensieve surveillance van darminfecties door STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen O 157

Jaargang 14 nummer 4, april 2003

 • Vogelpest in Nederland: virus ook bij mensen
 • Incubatietijd Creutzfeldt Jakob langer dan vermoed
 • Wateroverdraagbare virussen soms zeer infectieus
 • RVPRijksvaccinatie programma in Nederland een succes
 • E.coli 157-besmetting door kinderfeestje op boerderij
 • Incidentie van pneumonie bij Nederlandse verpleeghuisbewoners met dementie

Jaargang 14 nummer 5, mei 2003

 • De ziekte van Lyme in Nederland
 • Surveillance van MRSA in ziekenhuizen
 • GGD ZHZZuid-Holland Zuid heeeft een harde noot te kraken
 • Relatief weinig griep in winter 2002/2003
 • Het vóórkomen van Q-koorts in Nederland
 • Q-koorts blijft diagnostische en therapeutische vragen oproepen

Jaargang 14 nummer 6, juni 2003

 • Onderzoek naar de verspreiding van tuberculose verbeterd door DNAdeoxyribonucleic acid-fingerprinting
 • Griepprik verlaagt aantal sterfgevallen met 53%
 • Syfilis in Europa neemt toe
 • CPCD maakt een vuist in strijd tegen armoede en infectieziekten
 • Kosten van infectieziekten onderschat
 • Experimenteel vaccin tegen humaan papillomavirus blijkt zeer effectief
 • Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden

Jaargang 14 nummer 7, juli 2003

 • GGD'en moeten infectieziektebestrijding
 • Door vaccinatiecampagne minder meningokokken C
 • Veilig bloed voor risicopatiënten dankzij parvovirustest
 • NETHMAP geeft inzicht in antibioticagebruik en -resistentie
 • Landelijk bereikd van HBVhepatitis B virus-vaccinatiecampagne risicogroepen
 • Anti-HBshepatitis B surface antigeen-titerhoogte is afhankelijk van anti-HBs-test en vaccin

Jaargang 14 nummer 8, augustus 2003

 • Jonge kinderen kwetsbaarder voor polio en mazelen
 • Vaccinatie van kinderen van HBsAghepatitis B surface antigeen-positieve moeders
 • Melding hepatitis B-dragerschap geeft stof tot nadenken
 • SARSsevere acute respiratory syndrome en public health in Nederland
 • Het verschil tussen contactonderzoek en brononderzoek bij tyfus
 • Eén ei als 'salmonellabom'

Jaargang 14 nummer 9, september 2003

 • Weinig afwijkingen RVP in Zeeland
 • Infectieziekten kosten toch weinig
 • Protocollen schieten doel voorbij
 • Barbecue eindigt in massaal ziekenhuisbezoek
 • Het effect van late meldingen
 • Aangiftesysteem voor HCVhepatitis C virus moet beter

Jaargang 14 nummer 10, oktober 2003

 • Curatieve soabestrijding via een nieuwe infrastructuur
 • Tuberculose loopt aardig in de papieren
 • Antibioticaresistentie vraagt om communautaire strategie
 • Vossen in Zuid-Limburg besmet met vossenlintworm
 • Cryptosporidium na een bezoek aan de kinderboerderij
 • Turberculose bij drugsverslaafden en dak-en thuislozen in Rotterdam

Jaargang 14 nummer 11, november 2003

 • Kans op monkeypox door de import van prairiehonden
 • Geen pneumokokkenvaccinatie voor gezonde 65-plussers
 • De naald en het hoesje
 • Bedwantsen ook in nette hotels
 • Geschiedenis van de inheemse malaria in Nederland
 • Het vóórkomen van MRSA bij verpleeghuispatiënten

Jaargang 14 nummer 12, december 2003

 • Toenemend aantal allochtonen met hivhumaan immunodeficientievirus
 • Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van start
 • Aantal vragen over rabiësblootstelling blijft gelijk
 • Ook een storm in een glas water heeft betekenis
 • Afname van importmalaria
 • Trends in gastro-enteritis
 • Nieuwe meldingsbeleid voor hepatitis C schiet zijn doel voorbij